Ylituomarit

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet

Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

 • Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva.
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään.
 • Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin.
 • On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kouluttajana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana.
 • Pystyttävä kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä.
 • On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen.
 • On täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset.
 • On täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

Koulutukseen hakeutuminen

 • Kokelas hankkii kennelpiirin toimihenkilöasioista vastaavalta henkilöltä "Esitys ylituomarikoulutukseen" kortin (vaalean sininen).
 • Kortti on esitäytettävä kaikilta osin huolellisesti.
 • Kokelas laatii koiraharrastuksestaan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.
 • Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään ja tarvittaessa rotujärjestöltä. Ensisijaisesti henkilöä esitetään ylituomarikoulutukseen jäsenyhdistyksen taholta.
 • Kortti ja CV lähetetään kennelpiirin toimihenkilöasioista vastaavalle henkilölle.
 • Kennelpiirin jaosto, jonka alaan koemuoto kuuluu, antaa tarvittaessa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään piirin hallitukselle.
 • Piirin hallitus tekee päätöksen piirin puollosta.

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

 • Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen  koulutuksen järjestäjälle tämän antamia ohjeita ja määräaikoja noudatten.

Lajikohtaiseen erikoistumiskoulutukseen hakeutuminen

 • Kokelas hakeutuu Ylituomarin I-kurssin käytyään lajikohtaiseen koulutukseen, viimeistään kahden vuoden sisällä I-kurssin suorittamisesta.