"Irtipitoluvat" kokeita ja koulutuksia varten on tarpeen hakea kaksi kuukautta ennen tapahtumaa.

4.1.2023

Irtipitoluvat haetaan Oma Riista -palvelussa

Metsästyslain mukaan tarvitaan 1.3.-19.8. välisenä aikana Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi sellaisissa kokeissa ja tai koulutuksessa, joissa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen tai koulutuksen aikana. Lupia myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin koemuotoihin. ​Koemuotoja, joissa irtipitolupia tarvitaan, ovat: palveluskoirat (viestikoe/PAVI), kanakoirat (KAER vesi- ja jälkikoe), muut lintukoirat (NOU, NOME, NOWT, SPA) ja muut kokeet (VEPE ja VERI).

Luvat haetaan sähköisesti Oma Riista -palvelun kautta. Jokaisen koejärjestäjän on haettava irtipitolupaa itse. Piiri ei hae lupia keskitetysti! Yhdistyksen kannattaa hakea kaikki kauden aikana tarvittavat luvat kerralla, yhdellä anomuksella. Jokainen Riistakeskuksen päätös on maksullinen. 

Lähtökohtaisesti nämä luvat voivat tulla voimaan sen jälkeen kun 30 päivän valitusaika ja tiedoksisaantiaika ovat kuluneet. Tiedoksisaantiaika on 3 päivää kun päätös toimitetaan sähköisesti ja 7 päivää jos maapostitse. Jos hakemus ei saavu ajoissa eikä täytäntöönpanoaika ehdi umpeutua, lupa ei silloin ilman erityisperusteita tule voimaan kokeen aiottuna pitopäivänä. Tapahtumalle voi myös hakea varapäivän ja/tai varapaikan, joka voidaan myöntää normaalimenettelyn puitteissa.

Riistakeskuksen 20.1.2021 etäkoulutuksen aineisto: Koirakoulutus- ja koelupien haku Oma Riistassa.

Kennelpiiri korvaa yhden irtipitoluvan lupamaksun summan jäsenyhdistykselleen maksukuittia vastaan. Korvaushakemukset osoitetaan rahastonhoitajalle riittävien tietojen kera (tilinumero iban-muodossa, tilinhaltijan nimi, kuitti Riistakeskukselle suoritetusta maksusta).