Tapahtumien järjestäjälle

Tapahtumien anominen kennelpiiriltä

Kokeita, kilpailuja ja näyttelyitä anovan yhdistyksen tulee olla Kennelliiton jäsen. Anomukseen merkityn vastaavan koe-tai kehätoimitsijan tulee olla pätevöity toimitsija ko. lajille. Tapahtumat anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään. Anominen tapahtuu Kennelliiton Omakoira-palvelussa. Kennelliiton alaiset koiraharrastustapahtumat tulee anoa voimassa olevan määräaikaisilmoitusohjeen mukaan.

Kokeiden anominen lyhennetyllä anomisajalla Etelä-Hämeen kennelpiirissä.

Kennelpiirin hallitus on päättänyt kokouksessaan 5.9.2022, että kokeiden anominen lyhennetyllä anomisajalla on mahdollista Etelä-Hämeen kennelpiirissä. 

Kokeiden järjestäjät, muistattehan laittaa sähköpostia piirin sihteerille (Johanna Lassinniemi, johanna.lassinniemi@gmail.com) samassa yhteydessä, kun  anotte koetta lyhennetyllä anomisajalla Omakoira-järjestelmässä, kiitos.

Alla poiminta hallituksen kokouksen pöytäkirjasta:

Päätettiin mahdollistaa lyhennetyn anomisajan käyttäminen Etelä-Hämeen kennelpiirissä, jolloin kokeita voi anoa määräaikaisilmoituksista poiketen aikaisintaan kuusi ja viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Jatketaan aiempaa käytäntöä, jossa kokeen järjestäjä käy anomassa kokeen Omakoirassa ja lähettää samassa yhteydessä sähköpostia kennelpiirin sihteerille, jotta tämä osaa käydä kohtuullisen ajan kuluessa käsittelemässä kokeen järjestelmässä ja hyväksymässä ongelmattomat kokeet. Hallitus hyväksyy lyhennetyllä anomisajalla myönnetyt kokeet takautuvasti seuraavassa kokouksessaan.

Irtipitoluvat koirien kouluttamiseen tai kokeita varten

Metsästyslain mukaan tarvitaan 1.3.-19.8. välisenä aikana Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi sellaisissa kokeissa ja tai koulutuksessa, joissa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen tai koulutuksen aikana. Lupia myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin koemuotoihin. ​Koemuotoja, joissa irtipitolupia tarvitaan, ovat: palveluskoirat (viestikoe/PAVI), kanakoirat (KAER vesi- ja jälkikoe), muut lintukoirat (NOU, NOME, NOWT, SPA) ja muut kokeet (VEPE ja VERI).

Luvat haetaan sähköisesti Oma Riista -palvelun kautta. Jokaisen koejärjestäjän on haettava irtipitolupaa itse. Piiri ei hae lupia keskitetysti! Yhdistyksen kannattaa hakea kaikki kauden aikana tarvittavat luvat kerralla, yhdellä anomuksella. Jokainen Riistakeskuksen päätös on maksullinen. 

Lähtökohtaisesti nämä luvat voivat tulla voimaan sen jälkeen kun 30 päivän valitusaika ja tiedoksisaantiaika ovat kuluneet. Tiedoksisaantiaika on 3 päivää kun päätös toimitetaan sähköisesti ja 7 päivää jos maapostitse. Jos hakemus ei saavu ajoissa eikä täytäntöönpanoaika ehdi umpeutua, lupa ei silloin ilman erityisperusteita tule voimaan kokeen aiottuna pitopäivänä. Tapahtumalle voi myös hakea varapäivän ja/tai varapaikan, joka voidaan myöntää normaalimenettelyn puitteissa.

Riistakeskuksen 20.1.2021 etäkoulutuksen aineisto: Koirakoulutus- ja koelupien haku Oma Riistassa.

Lisätietoja Riistakeskuksen sivuilta.

Kennelpiiri korvaa yhden irtipitoluvan lupamaksun summan vuodessa jäsenyhdistykselleen maksukuittia vastaan. Korvaushakemukset osoitetaan rahastonhoitajalle riittävien tietojen kera (tilinumero iban-muodossa, tilinhaltijan nimi, kuitti Riistakeskukselle suoritetusta maksusta).

Piirinmestaruuskilpailujen järjestäjälle

Kennelpiiri palkitsee piirinmestarin mitalilla. Piirinmestaruuskilpailun järjestäjän tulee olla yhteydessä piirin rahastonhoitajaan  hyvissä ajoin ennen kilpailua ja sopia mestaruusmitalin toimittamisesta järjestäjälle. Kilpailun järjestäjä vastaa mitalin luovuttamisesta voittajalle.

Toimihenkilöt

Kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin liittyvät toimihenkilöt löydät Kennelliiton yhteystietojen hakutoimintoa käyttäen:

Ylituomarit

Koetoimitsijat

Kehätoimitsijat⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Aluekouluttaja

Aluekouluttaja vastaa kasvattajan perus- ja jatkokursseista, koetoimitsijakoulutuksesta eli peruskurssista, ylituomarin peruskurssista ja tunnistusmerkitsijän peruskurssista. Lisäksi aluekouluttajat vastaavat ulkomuototuomareiden alkeiskurssin sekä Koirankasvatus tänään -kurssin  järjestelyistä.

Harmillisesti Etelä-Hämeen kennelpiirillä ei tällä hetkellä ole nimettyä aluekouluttajaa. Jos aluekouluttajan vastuulla oleville kursseille on piirin alueella tarvetta, otathan yhteyttä hallitukseen, niin koetetaan löytää ratkaisuja!

Näyttelyiden järjestäjälle

Näyttelyiden järjestäjille löytyy ohjeita Näyttelyjaoston sivulta.