Koetoimitsijat

Kennelliitto yhdessä kennelpiirien, lajiliittojen ja jäsenyhdistystensä kanssa järjestää koetoimitsijoiden koulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on koetoiminnan yhtenäistäminen sekä koetoimitsijoiden tiedon ja taidon kehittäminen ja ylläpito. Vastaavan koetoimitsijan koulutus on kaksiosainen ja koostuu perusosasta sekä koemuotokohtaisesta osasta. Vastaavan koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut sekä koulutuksen perusosan että lajikohtaisen koulutuksen viiden vuoden aikana. Kennelpiirit tai asianomainen lajiliitto (Palveluskoira-, Agility- tai Vinttikoiraliitto) myöntää koetoimitsijapätevyyden. Edellä mainitut
tahot pitävät rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista. Koetoimitsijan pätevyys on voimassa toistaiseksi, eikä sitä tarvitse enää uusia viiden vuoden välein.

Lue lisää koetoimitsijan koulutus- ja pätevöintiohjeesta alta.

Kennelpiirin myöntämiin koetoimitsijakortteihin liittyviä asioita hoitaa:

Markus Lähde
Pitkäläntie 469
16900 Lammi
040 548 5192
rakennuslahde@gmail.com 

HUOM!
Koetoimitsijakorttianomuksissa on oltava ehdottomasti Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä.