Ylituomarit

Palkinto- ja ylituomareiden koulutus- ja pätevöintiohje

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

  • Kokelas hankkii kennelpiirin toimihenkilöasioista vastaavalta henkilöltä "Esitys ylituomarikoulutukseen" kortin (vaalean sininen).
  • Kortti on esitäytettävä kaikilta osin huolellisesti.
  • Kokelas laatii koiraharrastuksestaan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.
  • Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään ja tarvittaessa rotujärjestöltä. Ensisijaisesti henkilöä esitetään ylituomarikoulutukseen jäsenyhdistyksen taholta.
  • Kortti ja CV lähetetään kennelpiirin toimihenkilöasioista vastaavalle henkilölle.
  • Kennelpiirin jaosto, jonka alaan koemuoto kuuluu, antaa tarvittaessa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään piirin hallitukselle.
  • Piirin hallitus tekee päätöksen piirin puollosta.
  • Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen  koulutuksen järjestäjälle tämän antamia ohjeita ja määräaikoja noudatten.
  • Kokelas hakeutuu Ylituomarin I-kurssin käytyään lajikohtaiseen koulutukseen, viimeistään kahden vuoden sisällä I-kurssin suorittamisesta.