Koulutusohjaajat

Kennelliitto yhdessä kennelpiirien, lajiliittojen ja jäsenyhdistystensä kanssa järjestää koulutusohjaajien koulutusta.

Kennelpiiri vastaa luolakoirien (LUT) korttien uusimisesta. Koulutusohjaajakortit on uusittava viiden vuoden välein. Lajiliitot huolehtivat hallinnoimiensa lajien koulutusohjaajakorttien uusimisesta.
Koulutusohjaajakorttien (LUT) uusimista varten jäsenyhdistysten tulee:

  • koota uusittavat kortit yhteen
  • tarkistaa, että koulutusohjaaja on Kennelliiton jäsen ja jäsenmaksu on maksettu
  • harkita jokaisen koulutusohjaajan kohdalla, onko yhdistyksen puolto perusteltu
  • merkitä yhdistyksen puolto korttiin
  •  liittää mukana koulutusohjaajan yhteystiedot sekä Kennelliiton jäsennumero
  • toimittaa kortit kennelpiirille

Kennelpiirin myöntämiin koulutusohjaajakortteihin liittyviä asioita hoitaa:

Markus Lähde
Pitkäläntie 469
16900 Lammi
040 - 548 5192
rakennuslahde@gmail.com