Palkintotuomarit

Kennelliitto yhdessä kennelpiirien ja jäsenyhdistystensä kanssa järjestää palkintotuomareiden koulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa päteviä ja vastuustaan tietoisia palkintotuomareita.

Lue lisää palkinto- (ja ylituomarien) kouluttamisesta ja pätevöinnistä Kennelliiton ohjeesta.

Kennelpiirin myöntämiin palkintotuomarikortteihin liittyviä asioita hoitaa:

Markus Lähde
Pitkäläntie 469
16900 Lammi
040 548 5192
rakennuslahde@gmail.com 

HUOM!
Alla tietoa palkintotuomarikorttianomusten puoltoon liittyviä yksityiskohtia avuksi kortteja haettaessa.

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa:
1) Anoja on Kennelliiton jäsen → hän ei tarvitse kennelpiirin jäsenyhdistyksen puoltoa. Kennelliiton jäsennumero on merkittävä korttianomukseen.
2) Anoja hakee esimerkiksi hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia, hän ei ole Kennelliiton jäsen, mutta on SHHJ ry:n jäsen → hän ei tarvitse kennelpiirin jäsenyhdistyksen puoltoa. Koemuotoon liittyvän rotujärjestön jäsenmaksukuittikopio pitää liittää mukaan korttianomukseen.
3) Anoja ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta → hän tarvitsee kennelpiirin jäsenyhdistyksen puollon. Puolto on merkittävä korttianomukseen.