Säännöt ja ohjeet

Yleistä

Kennelpiirin toimintaa säätelevät sen omat säännöt ja lisäksi Kennelliiton kennelpiirien toimintaan vaikuttavat säännöt ja ohjeet. Lue lisää Kennelliiton valtuuston hyväksymästä kennelpiirien ohjesäännöstä.

Pätevöidyt toimihenkilöt

Kenneltoiminnassa tarvitaan lukuisia toimihenkilöitä, joiden pätevöimiseksi ja pätevyyden ylläpitämiseksi järjestetään koulutusta. Löydät lisätietoa palkintotuomareiden, koetoimitsijoiden ja koulutusohjaajien pätevöinnistä ja kennelpiirin roolista vasemman reunan valikon kautta.

Avustukset

Kennelpiiri avustaa jäsenyhdistyksiään näiden järjestäessä koe- ja kilpailutoimintaa kennelpiirin alueella. Lisäksi kennelpiirin tukee jäsenyhdistystensä jäsenten osallistumista Suomen Mestaruus -kokeisiin ja kilpailuihin osallistumisessa.  Löydät lisätietoa avustuksista vasemman reunan valikon kautta.