Avustukset

Yleistä

Jaostojen puheenjohtaja suunnittelee vuosittain tarvittavan ja perusteltavissa olevan avustussumman osana jaoston talousarviota. Jaoston puheenjohtaja seuraa anottuja ja maksettuja avustuksia vuosittain. Hallitus käsittelee jaostojen talousarviot, tekee niihin tarvittavat muutokset ja esittää talousarviot vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. 

Avustukset kennelpiirin jäsenyhdistyksille

Avustuksia maksetaan korkeintaan tapahtuman sellaisten toteutuneiden kustannusten määrä, jota varten järjestäjä ei saa korvauksia muualta. 

Piirinmestaruuskilpailut järjestävän yhdistyksen avustus korkeintaan:

  • Alle 10 koiraa 400 € ja 10 koiraa tai enemmän 600 €

SM-kokeen tai kilpailun järjestävän yhdistyksen avustus korkeintaan:

  • 500 €

Piirin jäsenyhdistystä, joka huolehtii käytännössä piirin järjestämisvastuulla olevan Etelän lohkon valintakokeen järjestämisestä, tuetaan toteutuneiden kulujen mukaan siltä osin kuin järjestäjä ei saa katettuja kuluja muuta kautta.

Avustukset SM-tason kokeeseen jäsenyhdistysten jäsenille

Kennelpiiri voi maksaa koeavustuksen kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsenelle rotujärjestön tai lajiliiton SM-kokeeseen tai -kilpailuun tai kyseisen koelajin etelän lohkon valintakokeeseen osallistumiseksi edellyttäen, että jäsenyhdistyksen jäsenmaksu kennelpiirille kyseisen vuoden osalta on maksettu. Jaostojen puheenjohtajat valmistelevat lajikohtaisen perustellun vuosittaisen avustussumman sisällytettäväksi kennelpiirin talousarvioon.

Avustusanomusta tehdessä voi käyttää alta löytyvää mallilomaketta

Ohjeet avustusten anomiseksi

Jäsenyhdistyksille tarkoitettuja avustuksia kilpailun tai kokeen järjestämiseen haetaan maksettavaksi vapaamuotoisella anomuksella. Anomukseen tulee liittää  tapahtuman talouden yhteenveto ja kopiot kulukuiteista. Yhteenvedon pohjana voi haluttaessa käyttää alta löytyvää tiedostoa.

Kaikki anomukset toimitetaan jaoston puheenjohtajalle, joka tarkastaa anomukset ja pyytää tarvittaessa anomuksiin täydennyksiä tai korjauksia. Ainoastaan tämän ohjeen ja hyväksytyn talousarvion mukaiset avustukset hyväksytään maksettavaksi. Jaoston puheenjohtaja toimittaa hyväksymänsä anomukset kootusti piirin rahastonhoitajalle maksua varten. Suoraan rahastonhoitajalle toimitettuja avustusanomuksia ei käsitellä eikä makseta. 

Avustusanomukset tulee toimittaa jaoston puheenjohtajalle viimeistään yhden kuukauden kuluessa tuettavan kokeen tai kilpailun järjestämisestä. Puheenjohtaja toimittaa hyväksytyn anomuksen rahastonhoitajalle viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta. Myöhässä saapuneita avustusanomuksia maksetaan ainoastaan poikkeustapauksissa hallituksen päätöksellä.