Näyttelyjaosto

Näyttelyjaoston puheenjohtaja:
Kaija Eerola 
050-511 6534 

Etelä-Hämeen kennelpiirin Näyttelykoirakilpailu

Kennelpiiri järjestää kalenterivuosittain Näyttelykoirakilpailun koirille, joiden omistaja asuu kennelpiirin alueella.

Kennelpiirin näyttelyohjaajat

Etelä-Hämeen kennelpiirillä on kolme näyttelyohjaajaa:

Kaija Eerola
050 511 6534

Milja Kunnas-Grönholm
040 704 4044
miljakunnasgronholm@gmail.com

Johanna Lassinniemi
johanna.lassinniemi@gmail.com
0409604711

Näyttelyohjaaja piirin edustajana 

Kennelpiirin näyttelyohjaaja toimii piirin edustajana näyttelytoimikunnissa. Hän vastaa omalta osaltaan kennelpiirin näyttelyiden onnistumisesta, aina anomusten käsittelystä näyttelyn sääntöjenmukaiseen toteuttamiseen. Näyttelyohjaaja tulee kutsua vähintään yhteen näyttelytoimikunnan kokoukseen. Kennelpiiri vastaa näyttelyohjaajan osallistumisen kuluista yhteen kokoukseen. 

Jokaisen näyttelytoimikunnan tulee toimittaa näyttelyohjaajalle: 

  • toimikunnan jäsenten ja tehtävävastaavien yhteystiedot
  • näyttelyn PM heti sen valmistuttua
  • näyttelyn arvosteluaikataulu heti sen valmistuttua
  • näyttelyluettelo

Piirivero

Näyttelyn piirivero on 15 prosenttia näyttelyyn osallistuneiden koirien osallistumismaksusta poislukien pennut. Piiriveroa ei peritä rotujärjestöjen ja rotua harrastavien yhdistysten erikoisnäyttelyistä, Open Show-näyttelyistä eikä pentunäyttelyistä. 

Näyttelytoimikuntien tulee esittää kennelpiirille erittely maksamansa piiriveron perusteista sekä toimittaa yksi näyttelyluettelo piirin rahastonhoitajalle. Piirivero maksetaan piirin tilille neljän viikon kuluessa näyttelypäivästä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä piirin rahastonhoitajaan. 

Löydät piiriverolaskelman mallin alta.