Näyttelyjaosto

Näyttelyjaoston puheenjohtaja:
Kaija Eerola 
050-511 6534 

Kehätoimitsijan pätevyys

Kehätoimitsijoiden pätevöimisohje 

Kehätoimitsijakurssille pyrkivän tulee: 

  • olla Kennelliiton jäsen
  • olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva henkilö 
  • olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan kehätoimitsijatehtävään kykenevä 

Pätevöityäkseen kehätoimitsijaharjoittelijan tulee olla iältään vähintään 16 vuotta ja suorittaa kurssin loppukoe tai muu opinnäyte sekä suorittaa vähintään viisi hyväksyttyä harjoittelukertaa virallisessa näyttelyssä. Etelä-Hämeen kennelpiirin kehätoimitsijoilla yhden harjoittelun tulee olla KV-näyttelystä.

Kehätoimitsijakortin uusiminen

Kehätoimitsijakortti on uusittava viiden vuoden välein. Pätevyyden säilyttämisen edellytykset:

  • voimassa oleva Kennelliiton jäsenyys
  • jatkokoulutuksiin osallistuminen
  • kehätoimitsijana, näyttelytoimikunnan sihteerinä, tuomarisihteerinä tai toimistovastaavana toimiminen vähintään 1-2 kertaa vuodessa

Kehätoimitsija on velvollinen pyydettäessä esittämään dokumentit työskentelystään näyttelyissä kennelpiirin toimihenkilölle. Tässä tarkoituksessa voi käyttää Harrastusseurantalomaketta. Lomake on kehätoimitsijan omaan käyttöön tarkoitettu lomake, johon on tarkoitus kerätä merkinnät tapahtumajärjestäjältä tai näyttelyohjaajalta. Voit myös lähettää kuvakaappauksen Omakoiran mobiilisovelluksessa näkyvästä työskentelystä näyttelyissä.

Kehätoimitsijoiden pätevyyden ylläpitoon liittyviä asioita hoitaa:

Milja Kunnas-Grönholm
miljakunnasgronholm@gmail.com
040-7044044 (vain teksti- tai WA-viestit, kiitos)

Miljalle voit ilmoittaa myös muutokset yhteystiedoissasi, kiitos.

Kennelpiirin näyttelyohjaajat

Etelä-Hämeen kennelpiirillä on kolme näyttelyohjaajaa:

Kaija Eerola
050 511 6534

Milja Kunnas-Grönholm
040 704 4044
miljakunnasgronholm@gmail.com

Johanna Lassinniemi
johanna.lassinniemi@gmail.com
0409604711

Näyttelyohjaaja piirin edustajana 

Kennelpiirin näyttelyohjaaja toimii piirin edustajana näyttelytoimikunnissa. Hän vastaa omalta osaltaan kennelpiirin näyttelyiden onnistumisesta, aina anomusten käsittelystä näyttelyn sääntöjenmukaiseen toteuttamiseen. Näyttelyohjaaja tulee kutsua vähintään yhteen näyttelytoimikunnan kokoukseen. Kennelpiiri vastaa näyttelyohjaajan osallistumisen kuluista yhteen kokoukseen. 

Jokaisen näyttelytoimikunnan tulee toimittaa näyttelyohjaajalle: 

  • toimikunnan jäsenten ja tehtävävastaavien yhteystiedot
  • näyttelyn PM heti sen valmistuttua
  • näyttelyn arvosteluaikataulu heti sen valmistuttua
  • näyttelyluettelo

Piirivero

Näyttelyn piirivero on 15 prosenttia näyttelyyn osallistuneiden koirien osallistumismaksusta poislukien pennut. Piiriveroa ei peritä rotujärjestöjen ja rotua harrastavien yhdistysten erikoisnäyttelyistä, Open Show-näyttelyistä eikä pentunäyttelyistä. 

Näyttelytoimikuntien tulee esittää kennelpiirille erittely maksamansa piiriveron perusteista sekä toimittaa yksi näyttelyluettelo piirin rahastonhoitajalle. Piirivero maksetaan piirin tilille neljän viikon kuluessa näyttelypäivästä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä piirin rahastonhoitajaan. 

Löydät piiriverolaskelman mallin alta.

Etelä-Hämeen kennelpiirin Näyttelykoirakilpailu

Kennelpiiri järjestää kalenterivuosittain Näyttelykoirakilpailun koirille, joiden omistaja asuu kennelpiirin alueella.