Kennelpiirin vuosikokous 29.3.2023 Kiipulassa, Janakkalassa

20.1.2023

Kennelpiirin vuosikokous pidetään keskiviikkona 29.3.2023 Kiipulassa Janakkalassa. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenyhdistyksille kirjattuna kirjeenä viimeistään kuukautta ennen kokousta sekä myös sähköpostitse. Kutsujen ja kokousmateriaalin lähettämisessä käytetään yhdistyksen perustietojen kohdalta Omakoira-palvelusta löytyviä yhteystietoja.  Jos näitä tietoja ei ole, kutsu lähetetään puheenjohtajan yhteystietoja käyttäen. 

Jäsenyhdistykset, tarkistattehan, että yhteystiedot ovat ajan tasalla Omakoirassa ja lisäätte tietoihin jäsenmääränne vuoden 2022 lopun tilanteessa, kiitos. Jos Omakoira-palvelun käyttäminen on mahdotonta, huolehdittehan tehdä vuosittaisen toimintailmoituksen kennelpiirin sihteerille.

Tervetuloa vuosikokoukseen 2023!