Kokeiden anominen lyhennetyllä anomisajalla mahdollista Etelä-Hämeen kennelpiirissä.

6.9.2022

Kennelpiirin hallitus on päättänyt kokouksessaan 5.9.2022, että kokeiden anominen lyhennetyllä anomisajalla on mahdollista Etelä-Hämeen kennelpiirissä. Alla poiminta  kokouksen pöytäkirjasta. 

Kokeiden järjestäjät, muistattehan siis laittaa sähköpostia piirin sihteerille (Johanna Lassinniemi, johanna.lassinniemi@gmail.com) samassa yhteydessä, kun  anotte koetta lyhennetyllä anomisajalla Omakoira-järjestelmässä, kiitos.

Päätettiin mahdollistaa lyhennetyn anomisajan käyttäminen Etelä-Hämeen kennelpiirissä, jolloin kokeita voi anoa määräaikaisilmoituksista poiketen aikaisintaan kuusi ja viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Jatketaan aiempaa käytäntöä, jossa kokeen järjestäjä käy anomassa kokeen Omakoirassa ja lähettää samassa yhteydessä sähköpostia kennelpiirin sihteerille, jotta tämä osaa käydä kohtuullisen ajan kuluessa käsittelemässä kokeen järjestelmässä ja hyväksymässä ongelmattomat kokeet. Hallitus hyväksyy lyhennetyllä anomisajalla myönnetyt kokeet takautuvasti seuraavassa kokouksessaan.